Fundusz inwestycyjny otwarty a zamknięty – różnice

Osoby chcące pomnożyć zaoszczędzone środki finansowe borykają się często z dylematem jaką formę zbiorowego inwestowania środków wybrać. Najogólniej mówiąc można wyróżnić dwie główne możliwości, czyli fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz inwestycyjny zamknięty. Pierwsze rozwiązanie jest dość elastyczne i zazwyczaj nie narzuca inwestorom jakichkolwiek ograniczeń, natomiast druga metoda jest dużo bardziej restrykcyjna. 

Fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz inwestycyjny zamknięty wymagają wydania specjalnej zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wymóg ten wynika z faktu, iż do założenia tego rodzaju funduszy, uprawnionymi są jedynie firmy, których działalność ma charakter spółki akcyjnej towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz inwestycyjny otwarty charakteryzuje się tym, iż w jego ramach zakresem inwestycji są aktywa o dużej płynności, pozwalające na ich spieniężenie w krótkim okresie czasu. Przykładem tego rodzaju aktywów są papiery wartościowe takie jak akcje oraz obligacje. 

Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusz inwestycyjny zamknięty opiera się natomiast na lokowaniu środków w aktywa o mniejszej płynności, jak na przykład nieruchomości lub lokale mieszkaniowe oraz usługowe. Tego rodzaju metoda inwestowania jest dużo mniej urozmaicona oraz różnorodna.

Zarówno fundusz inwestycyjny otwarty, jak i fundusz inwestycyjny zamknięty muszą opierać swoją pracę na dokładnie sprecyzowanej polityce działania, która szczegółowo określa rodzaj aktywów, jakimi można operować w danym funduszu.

Różnice, wady i zalety

Fundusz inwestycyjny otwarty posiada zaletę, polegającą na tym, iż wszelkie dokonywane w jego ramach operacje nie podlegają żadnym ograniczeniom czasowym. Aktywa mogą być nabywane oraz sprzedawane w dowolnej chwili, przy czym zazwyczaj otrzymujemy informację o minimalnym czasie inwestowania, jaki musimy zachować, aby osiągnąć określony zysk. Fundusz inwestycyjny otwarty nigdy jednak nie narzuca terminu zakończenia inwestycji, dlatego nasze środki finansowe możemy podjąć w dowolnej chwili.

W drugim przypadku sytuacja jest zupełnie inna. Fundusz inwestycyjny zamknięty wymaga bowiem określenia z góry okresu inwestowania. Przy wpłacaniu środków oficjalnie określa się datę, kiedy cały proces zostanie zakończony.

Zarówno fundusz inwestycyjny otwarty, jak i fundusz inwestycyjny zamknięty mogą przynieść zyski albo straty. Drugie rozwiązanie, ze względu na wspomniane już wcześniej dużo mniejsze urozmaicenie, pozwala na osiągnięcie dużo większego zysku, przy jednoczesnym ryzyku poniesienia ogromnych strat. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż pieniądze lokujemy na określony, często bardzo długi okres czasu. Fundusz inwestycyjny otwarty wiąże się z mniejszym ryzykiem poniesienia straty, co jest bezpośrednią konsekwencją większego urozmaicenia operowanymi aktywami, jak również dużej elastyczności horyzontu czasowego, w którym środki są inwestowane. W tym przypadku nie można oczywiście liczyć, iż ktoś zagwarantuje nam całkowite bezpieczeństwo naszych środków, lecz ryzyko strat jest znacznie ograniczone.

Redakcja PlanetaFM