Jednoosobowa działalność gospodarcza – koszty, jakie trzeba ponieść

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zastanawiają się nad tym, jakie ustawowe koszty mogą zostać poniesione w celu odliczenia od nich podatku. Jak wiadomo, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest proste, z tego też powodu warto skonsultować się z księgową, która wykona odpowiednie wyliczenia.

Jednoosobowa działalność gospodarcza koszty podstawowe

Najbardziej oczywistym bieżącym kosztem prowadzenia własnej firmy są oczywiście opłaty związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Podstawa składki zdrowotnej obliczana jest jako 75% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Przedsiębiorca musi wnosić comiesięczną opłatę w wysokości 381,81 zł. Inne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy obliczyć, uwzględniając podstawę, która wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednoosobowa działalność gospodarcza koszty opłacania ZUS składa się z kilku pomniejszych opłat. Jest to składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Podsumowując przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarcza koszty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponosi w wysokości aż 1457,49 zł.

Jednoosobowa działalność gospodarcza koszty inne

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza koszty ponoszą również z tytułu opłat za usługi księgowej. Jak wiadomo prowadzenie księgowości może być trudne, ponieważ można bardzo łatwo popełnić błąd. Można to robić za pomocą programów dostępnych online, jednakże trzeba będzie również ponosić koszt takiego oprogramowania. Lepiej jest zlecić pracę profesjonalnej księgowej, która za niewielką opłatą, wynoszącą od 100 złotych miesięcznie zrobi to za nas. Warto nadmienić, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza koszty może również odliczyć z tytułu opłat za czynsz, związany z wynajmem lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności oraz media. Jak wiadomo firma może mieć swoją siedzibę, której założenie jest często konieczne. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność i ma swój własny lokal, jest zobowiązany do pokrywania kosztów związanych z czynszem za wynajem oraz opłatami za media, czyli wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, a nawet telefon i Internet.
Mając powyższe na uwadze, można stwierdzić, że prowadzenie działalności może być skomplikowane i szczególnie na początku stosunkowo kosztowne. Warto jednak skorzystać z pomocy księgowości online, aby być pewnym, że wszystkie rozliczenia są robione prawidłowo. Jak wiadomo, Urząd Skarbowy to podmiot, który wyjątkowo silnie stara się o to aby do budżetu trafiały odpowiednie sumy pieniędzy.

Redakcja PlanetaFM