Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna regulowana jest przez prawo, a dokładnie przez art. 389-390 Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim jest ona obowiązkowa i musi zostać zawarta przez obie strony. Ma też charakter umowy definitywnej i ma pełnić rolę zabezpieczającą i gwarancji, dlatego też obie strony są prawnie zobligowane do jej pełnego przestrzegania. Niezależnie, czy umowa przedwstępna dotyczy sprzedaży, czy zakupu np. mieszkania chroni zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Jeżeli jedna ze stron nie wywiąże się z umowy, to druga ma prawo żądać zadośćuczynienia. Bardzo często osoba kupująca wpłaca zadatek, który może utracić, jeżeli nie wywiąże się z umowy.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – ważne informacje

Zakup mieszkania wiąże się z dużym wydatkiem. Większość osób musi starać się o kredyt, jednak zdarzają się sytuacje, że z jakichś powodów potencjalny kupiec nie może wziąć, w danym momencie kredytu, a znalazł już mieszkanie swoich marzeń lub sprzedający wcześniej wynajmował mieszkanie i lokatorzy mają jeszcze umowę, jednak ona się kończy. Wtedy też obie strony mogą zdecydować się na zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania powinna zawierać wytyczne zgodne z umową ostateczną, czyli też przyrzeczoną. Obie strony są prawnie zobligowane do jej przestrzegania, a w sytuacji, gdy któryś warunek zostanie złamany przez jedną ze stron, wtedy poszkodowany może zerwać umowę przedwstępną natychmiast, a ponadto może starać się o odszkodowanie.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania?

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania musi zawierać datę i miejsce jej zawarcia. Musi być zawarta między osobami fizycznymi, które mają pełnię praw obywatelskich i zdolność prawną. Zatem obie strony muszą podać swój Pesel. Następnym krokiem jest dokładne opisanie przedmiotu sprzedaży, czyli mieszkania. Zatem trzeba podać datę wybudowania bloku, zakupu mieszkania, jego metraż ilość pokoi, a także rozmieszczenie. Następnie w umowie koniecznie musi się znaleźć cena mieszkania, gdyż w innym wypadku taka umowa przedwstępna będzie traktowana jako darowizna. Oczywiście koniecznie należy zaznaczyć w jakiej formie kupujący będzie płacić. Może być to forma gotówkowa, lub bezgotówkowa, rozumiana jako przelew. W umowie przedwstępnej koniecznie należy zawrzeć termin zawarcia umowy ostatecznej, zatem należy tego przestrzegać. Obie strony mogą żądać zawarcia umowy ostatecznej, jeżeli mają do tego prawo. Znaczenie ma ten termin, który został zgłoszony wcześniej. Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy termin umowy przyrzeczonej nie zostanie ustalony przez rok, wtedy umowa staje się nieważna.

Zadatek

Konieczne jest także wpłacenie zadatku, który następnie będzie odliczony od ceny mieszkania. Zadatek może podlegać zwrotowi, gdy obie strony nie dotrzymały umowy, bądź też w przypadku, gdy do jej zawarcie nie doszło z przyczyn losowych. Jeżeli wina leży po stronie potencjalnego kupca, to zadatek przepada. Na samym końcu obie strony muszą złożyć podpis, inaczej umowa jest nieważna.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania – zabezpieczenie dla kupującego

Umowa przedwstępna kupna mieszkania jest zawierana przez obie strony w sytuacji, gdy nie może dojść do natychmiastowej finalizacji umowy. Zatem kodeks cywilny zobowiązuje obie strony do ostatecznego zawarcie umowy kupna, która powinna być określona. Potencjalny kupiec powinien wpłacić zaliczkę, jednak należy wiedzieć, że podlega ona zwrotowi, niezależnie od sytuacji. Natomiast wpłacanie zadatku ma już inne znaczenie i w sytuacji, gdy z winy niedoszłego kupującego umowa nie została sfinalizowana, to zadatek nie podlega zwrotowi. Umowa przedwstępna kupna mieszkania może być w formie umowy cywilno-prawnej, bądź można ją podpisać u notariusza. Umowa zawarta u notariusza ma większą moc prawną i obliguje do starania się o odszkodowanie, w razie niedotrzymania warunków kupna lub sprzedaży.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna powinna zawierać dane osoby osoby kupującej, jak i sprzedającej, tutaj konieczne jest podanie numeru pesel, a w przypadku, gdy któraś strona jest reprezentowana przez firmę zewnętrzną, konieczne jest podanie NIP. Następnie należy zapisać dokładną datę, kiedy była ona zawierana. Konieczne jest także opisanie przedmiotu kupna, czyli mieszkania. Przy czym opis musi być bardzo dokładny i zawierać wszystkie ważne informacje. Następnie w umowie powinna znaleźć się informacja o cenie mieszkania. Należy także podać termin zawarcia umowy ostatecznej. Jeżeli w ciągu roku do tego nie dojdzie, to sprzedający oddaje zadatek, a umowa jest nieważna.

Podsumowanie

Zgodnie z prawem należy zawierać umowę przedwstępną zarówno kupna, jak i sprzedaży. Jest ona niezwykle ważna i pełni rolę swego rodzaju gwaranta bezpieczeństwa. Taka umowa musi być przestrzegana, gdyż tak stanowi Prawo Polskie. Podpisuje się ją w sytuacji, gdy z jakiś przyczyn nie może dojść do szybkiej finalizacji umowy ostatecznej. Potencjalny kupiec powinien ponadto pamiętać o tym, aby przed zakupem sprawdzić księgi wieczyste mieszkania, czy nie jest ono objęte hipoteką oraz zadłużone. Warto także poprosić o dokument potwierdzający terminową wpłatę czynszu. Taki dokument wystawia spółdzielnia mieszkaniowa.

Redakcja PlanetaFM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *