Czym jest podatek od wynajmu mieszkania?

Każda osoba, która decyduje się na wynajmowanie mieszkania i osiąganie z tego tytułu dochodów musi liczyć się z koniecznością opłacanie stosownego podatku. W tym przypadku istnieją dwie możliwości naliczania tego typu podatku. Sprawdź jak wygląda podatek od wynajmu mieszkania.

Podatek od wynajmu mieszkania – ryczałtowy

Jednym ze sposobów opodatkowania wynajmu mieszkania jest ryczałt. W tym przypadku stawka podatku wynosi 8,5 % generowanych dochodów. Aby korzystać z tego sposobu opodatkowania konieczne jest zgłoszenie tego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela. Ważne jest to, że podatkiem ryczałtowym może zostać objęta każda umowa najmu w tym najem okazjonalny. Decyzję o korzystaniu z takiej formy opodatkowania wystarczy zgłosić raz i będzie ona obowiązywała przez następne lata. Ważne jest trzymanie się terminów. Decyzję taką powinno się zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa najmu została zawarta. Składki podatkowe są odprowadzane każdego miesiąca samodzielnie przez właściciela mieszkania na konto podane przez naczelnika, któremu zostało zgłoszone objęcie formy opodatkowania.

Opodatkowanie wynajmu na zasadach ogólnych

Inna formą opodatkowania akceptowaną przy najmie mieszkania jest skala podatkowa. Podatek od wynajmu mieszkania w tym przypadku jest uzależniony od progu podatkowego, w którym znajdzie się właściciel. Może wynosić 18% lub 32%. Właściciel jest zobowiązany do samodzielnego odprowadzania każdego miesiąca składki na podatek od wynajmu do 20 dnia każdego miesiąca na kontro bankowe Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela mieszkania.

Co w momencie kiedy właściciel spóźni się z wpłatą?

Niezwykle ważne jest terminowe opłacanie składek na podatek od wynajmu. Wystarczy jedno spóźnienie, aby urząd sam naliczyć podatek i tym samym zawsze wybierze mniej korzystną opcję dla właściciela. Dlatego też każdego miesiąca należy uiszczać obliczone samodzielnie albo przez urząd opłaty. Wtedy rozwiązanie to będzie znacznie bardziej korzystne. Ponadto prowadzenie tego typu działalności bez odprowadzania podatku jest nielegalne i tym samym karalne.

Podsumowując można powiedzieć, że formę opodatkowania w przypadku wynajmu mieszkania właściciel może wybrać samodzielnie. Może się on tym samym zdecydować na korzystniejszą dla niego opcję. Każde jednak opóźnienie w spłacie prowadzi do tego, że urząd sam wybiera formę opodatkowania i nie będzie ona tą korzystniejszą. Stąd też bez względu na jaką formę właściciel się zdecyduje, należy pilnować wszelkich terminów.

Redakcja PlanetaFM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.