Przewaga brokerów ECN nad brokerami Market Maker

 

broker market maker

Chcąc sprawić, by nasze inwestycje były owocne powinniśmy poświęcić odpowiednio dużo czasu nie tylko na wybór właściwych strategii inwestycyjnych. By uniknąć strat i niedbalstwa ze strony dostawcy rynku już na samym początku musimy poświęcić czas na znalezienie rzetelnego i uczciwego brokera. Należy pamiętać, że rynek forex jest częścią rynku nieregulowanego, w dodatku często jego dostawcy podlegają nadzorowi w kraju innym niż świadczą swe usługi. Będąc słabo poinformowanym uczestnikiem rynku łatwo jest więc zostać narażonym na działania podmiotów nastawionych na zysk kosztem klienta już na samym początku swych inwestycyjnych doświadczeń.

Mówi się, że większość na tym rynku traci i jest to faktem. Nie mówi się jednak nic o poziomie posiadanej wiedzy osób stratnych. Obrót na rynku over the counter nie jest scentralizowany i ma wiele różnorodnych postaci. Działa na nim wiele zróżnicowanych platform i wiele różnych instrumentów finansowych (w zależności od platformy transakcyjnej). Z perspektywy inwestora ma to swe dobre jak i słabe strony. Kiedy zaznajomimy się już z zasadami obrotu i ofertą dostawców rynku okazuje się, że stanowi to dla nas doskonałą szansę na zdywersyfikowanie swych inwestycji.

Charakterystyka brokerów – najpopularniejsze modele działania w Polsce

Market Maker

Broker ten tworzy wewnętrzny rynek na którym dokonujesz transakcji. Do niedawna był to najczęściej oferowany model z Polsce, co uległo zmianie wraz ze zwiększającym się udziałem inwestorów lepiej zorientowanych i poinformowanych. Broker w modelu Market Maker jest również przeciwną stroną transakcji. Mówiąc krótko – Twoja strata stanowi dla niego zysk. O zawarciu transakcji nie decyduje mechanizm rynkowy, lecz sam broker, który w dodatku widzi zlecenia wszystkich swoich klientów. Może on dokonywać rekwotowania – otwarcia lub zamknięcia pozycji po kursie innym niż ustalony przez drugą stronę transakcji. System ten jest więc obarczony konfliktem interesów i daje duże możliwości do naruszeń. Na rynku giełdowym sytuacja, w której na porządku dziennym jawnie istnieje konflikt interesów jest nie do pomyślenia i wiążę się z ogromnymi konsekwencjami. Co więcej, często niedoświadczony klient nie jest o takim mechanizmie w jasny sposób poinformowany. W tym modelu obrót prowadzą wyłącznie klienci detaliczni, gdyż duże instytucje zawierają transakcje wyłącznie w sposób bezpośredni. Na koszty transakcji składają się kwotowania (kursy) pobierane z międzybankowego rynku wymiany walut wraz ze stałym spreadem. Model Market Maker, w zależności od brokera, różni się pod względem obowiązujących zasad, regulacji wewnętrznych i stosowanej polityki egzekucyjnej. Co więcej model ten może stosować wiele dodatków w swej ofercie, których na próżno szukać w modelu ECN. Dzięki nim jesteśmy chronieni od pewnych ryzyk, które przejmuje na siebie broker. Standardem jest tu ochrona przed ryzykiem płynności czyli sytuacją, w której nie znajdziemy chętnego kupcy bądź nabywcy. W przypadku nagłego zapotrzebowania na gotówkę nie będziemy mieli możliwości upłynnienia naszej inwestycji po korzystnej dla nas cenie. Szczególnie przydatne jest to w czasach gorszej koniunktury na rynku. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to platforma wybierana najczęściej przez osoby niedoświadczone, choćby ze względu na niski depozyt początkowy. Jak widać nie znaczy to, że każdy broker tego rodzaju z góry działa nieuczciwie. Sam jednak musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy już od samego początku warto narażać swój portfel na straty, w dodatku niespowodowane sytuacją rynkową.

ECN – Electronic Comunication Network

Rynek, na którym traderzy detaliczni i instytucje dokonują transakcji kupna sprzedaży poprzez posiadanie dostępu bezpośredniego. W takim przypadku jedynym zyskiem brokera jest prowizja od transakcji. Powoduje to, że oferowanie dostępu do bezpiecznego i zaufanego rynku jest dla brokera korzyścią. Nie ma on również możliwości manipulowania kursem. Spread jest zmienny i wynika z rzeczywistej sytuacji na rynkach finansowych. Poprzez obecność instytucji finansowym model ten jest płynniejszy, a co za tym idzie – naliczany jest znacząco niższy spread. Jest to najbardziej pożądany model przez inwestorów. Jedynym wymogiem jest większy depozyt minimalny i niższe lewarowanie. Niższe lewarowanie to najczęściej nie więcej niż 1:200 więc i tak wystarczająco, żeby nie powiedzieć za dużo dla przeciętnego klienta detalicznego.

Dobra inwestycja to przede wszystkim inwestycja bezpieczna i taka, która nie narazi nas na straty, których nie jesteśmy w stanie ponieść. O ile przy zakupie towarów słuszne jest korzystanie z wszelkich bonusów i rabatów tak jest to pierwsza rzecz, jakiej powinniśmy się wystrzegać podczas poszukiwań odpowiedniej platformy transakcyjnej. Tu również bezspornie przoduje model Market Maker, oferując wiele konkursów i bonusów – w tym nawet jeszcze przed wpłatą depozytu. Jest to kolejnym powodem, dla którego jest najczęściej wybierany przez osoby młode i niedoświadczone. W tym momencie, chcąc pozostać inwestorem racjonalnym, ponownie zapala nam się czerwona lampka.

Redakcja PlanetaFM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.