Czym jest zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i kiedy może się przydać?

Opłata składek ZUS (do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jeśli nie wpłacisz pieniędzy w terminie, do zaległości zostaną doliczone odsetki. Dodatkowo ZUS może nałożyć karę pieniężną. Nic więc dziwnego, że w wielu przypadkach – np. gdy chcesz uzyskać kredyt na firmę – niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. W jaki sposób je uzyskać? Sprawdź!

Czym jest zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS to po prostu potwierdzenie, że masz opłacone wszystkie niezbędne składki za siebie oraz pracowników (jeśli ich zatrudniasz). Na dokumencie znajduje się informacja, że nie zalegasz z opłatami za:

 • ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy (FP),
 • Fundusz Solidarnościowy (FS)
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Znajdziesz tam też m.in. datę wydania, dane ZUS oraz swoje dane (m.in. nazwę firmy, NIP, numer PESEL itp.).

Jeżeli zalegasz z opłatą jakichkolwiek składek, nie otrzymasz zaświadczenia. Zamiast niego uzyskasz decyzję o odmowie wydania dokumentu.

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Jako przedsiębiorca prawdopodobnie wiele razy spotkasz się z koniecznością przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS. Wszystko dlatego, że to jedna z podstawowych opłat, które masz obowiązek uiszczać. Dla podmiotu wymagającego tego dokumentu brak zaległości jest więc dowodem, że firma ma stabilną sytuację i że jest godna zaufania.

Taki dokument najczęściej jest potrzebny przede wszystkim, gdy chcesz:

 • uzyskać kredyt na firmę,
 • zawrzeć umowę leasingową,
 • skorzystać z usług faktoringu,
 • wziąć udział w przetargu publicznym,
 • uzyskać środki de minimis na rozwój firmy.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Niezbędne jest złożenie wniosku ZUS RWN (do 2019 r. nazywany ZUS EWN). Możesz zrobić to na trzy sposoby:

 • przez internet,
 • w urzędzie,
 • listownie.

Jeśli chcesz poprosić o zaświadczenie drogą elektroniczną, wystarczy zalogować się na stronie biznes.gov.pl. Aby to zrobić, potrzebny jest e-dowód lub profil zaufany. Po zalogowaniu wybierz sprawę, którą chcesz załatwić (czyli w tym przypadku wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS), a następnie kliknij „Załatw online”. Formularz przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki.

Składając wniosek w urzędzie, wystarczy poprosić w okienku o odpowiedni formularz i wypełnić go krok po kroku. Jeśli chcesz z kolei wysłać wniosek listownie, wydrukuj dokument, wypełnij i prześlij pocztą.

Zaświadczenie uzyskasz bezpłatnie w ciągu maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku RWN (lub daty dotarcia do urzędu, jeśli jest wysyłany listem). Odbiór dokumentu jest możliwy w oddziale ZUS, na poczcie lub w skrzynce PUE ZUS. Sposób dostarczenia zaznaczasz we wniosku.

Redakcja PlanetaFM