Strona główna
Podatki
Tutaj jesteś

Jakie parametry charakteryzują światłowód?

15 lutego 2023 światłowód


Światłowód to dość osobliwe medium transmisyjne, które do przesyłania sygnałów nie wykorzystuje strumienia elektronów, lecz fotony. W praktyce oznacza to, że charakteryzują go zupełnie inne parametry. Co ważne, dzieli się je zwykle na parametry geometryczne i transmisyjne.

Parametry geometryczne światłowodu – czym są?

Najważniejszym parametrem geometrycznym światłowodu jest tzw. apertura numeryczna, którą w branży określa się często skrótem NA. Apertura jest wartością kąta, dla której światłowód bezpiecznie przesyła wprowadzony na wejściu sygnał optyczny aż do jego końca. Im większy jest ów kąt, tym lepszej jakości jest dany światłowód. Apertura numeryczna ma szczególne znaczenie w przypadku sprzęgania światłowodu ze źródłem światła, gdyż od niej zależy sposób montażu całej instalacji FTTH. Kolejnym parametrem geometrycznym światłowodu jest średnica płaszcza i rdzenia. Ma on szczególny wpływ na sposób łączenia włókien metodą spawania i spinania. W zasadzie rozbieżność średnic płaszcza i rdzenia powinna być jak najmniejsza. Im różnice pomiędzy ich średnicami są mniejsze, tym łatwiej je ze sobą połączyć. Gdy rozbieżność jest duża, we wnętrzu rdzenia powstaje coś na wzór niewielkich zwierciadeł, które zwiększają tłumienność i obniżają jakość transmitowanego sygnału. Duża rozbieżność może też utrudnić pomiary sieci FTTH, a co za tym idzie – diagnozowanie ich pracy.

Parametry transmisyjne światłowodu – czym się charakteryzują?

Parametry transmisyjne światłowodu wynikają bezpośrednio z tego, w jaki sposób światłowód przesyła sygnał optyczny. Jednym z nich jest tłumienność jednostkowa. Określa się ją jednostką wyrażoną w stratach mocy na jeden kilometr światłowodu (dB/km). Wpływ na nią ma przede wszystkim struktura światłowodu, czystość włókien wchodzących w skład rdzenia, a także jakość wykonania światłowodu. Tłumienność jednostkowa wynika z naturalnych właściwości medium transmisyjnego i ze zjawisk optycznych, jakie w niej zachodzą. Warto jednocześnie dodać, że jej wartość jest zależna od długości fali świetlnej przenikającej przez rdzeń. Bardziej uogólnionym parametrem światłowodu jest tłumienność całkowita, która w przeciwieństwie do swej jednostkowej odpowiedniczki jest sumą wszystkich tłumienności, w tym również tych, które powstają na łączeniach, spawaniach, splitterach itd. Do pomiarów tłumienności całkowitej może przydać się miernik mocy optycznej, który zbada jakość sygnału optycznego przenikającego przez włókna.

Znając te wszystkie parametry, można w miarę precyzyjnie określić, czy dany światłowód będzie spełniał pokładane w nim oczekiwania.

Redakcja PlanetaFM

Redakcja Planeta Finansów i Marketingu to zespół doświadczonych dziennikarzy, analityków i ekspertów z dziedziny finansów oraz marketingu. Każdy członek redakcji wnosi unikalne kompetencje i perspektywy, dzięki czemu tworzymy treści rzetelne, aktualne i inspirujące.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

światłowód

Jesteś zainteresowany reklamą?