Jakie są korzyści z coachingu?

zalety coachingu

Coaching jest metodą, która usprawnia działania, zwiększa efektywność i tempo powierzonych zadań. Najprostsza definicja jednak nie oddaje natury coachingu. Jakie są korzyści z coachingu?

Zalety coachingu

Pierwszą zaletą niewątpliwie jest budowanie pewności siebie i nabywanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Osoba przestraszona, która oddawała procesy decyzyjne silniejszym jednostkom, nie potrafiła samodzielnie podejmować decyzji, jeśli próbowała, to zazwyczaj były one błędne. Wzrost pewności siebie spowoduje częstsze podejmowanie decyzji, a na bazie doświadczeń będą one bardziej trafne. Trener nauczy etatowca jak udźwignąć brzemię nietrafionych decyzji tak, aby one nie wpływały na pewność siebie. Błędny popełnia każdy, chyba że nic nie robi, wtedy trudno o błąd.

Drugą zaletą coachingu jest nabycie umiejętności planowania. Niestety, ale w biznesie, w prowadzeniu własnej kariery planowanie jest niezbędne. Należy sobie wyznaczyć sobie jasny cel, opracować strategię działania oraz taktykę osiągania poszczególnych małych celów, które krok po kroku zrealizują zamierzony, najważniejszy punkt planu. Trener nauczy etatowca systematyczności, która spowoduje przyspieszenie pracy i zwiększy jej wydajność.

Trzecią zaletą coachingu jest kontynuacja nauki. Korepetytor wskaże słabe punkty wiedzy, powie, jak ją wzbogacać, a także nauczy, że rozwój jest nieustannym procesem. Nie ma człowieka, który w danej dziedzinie wie wszystko. Permanentny wzrost zasobów wiedzy spowoduje wzrost pewności siebie, przyspieszenie podejmowania decyzji, usprawni wykonywanie czynności, a w końcowym rezultacie podniesie samoocenę i zobliguje jednostkę do większej samodzielności.

Czwartą zaletą jest umiejętne wprowadzenie przez trenera równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Człowiek nie jest maszyną i przepracowanie spowoduje zachwianie procesu podejmowania decyzji, spowolni tempo wykonywania pracy, zniechęci do dalszych czynności, co w następstwie rzutuje na życie prywatne. Zadaniem trenera jest zobrazowanie jednostce w systemie planowania, ile czasu należy poświęcić pracy, rozwojowi, a ile czasu należy przeznaczyć na odpoczynek. Silny i wypoczęty organizm jest niemal trzykrotnie bardziej wydajny, od przemęczonego.

Trener personalny

Podczas współpracy z trenerem, ważne jest, aby nie przeskakiwać poszczególnych etapów szkolenia. Nieustanny rozwój i praca nad osobowością to proces złożony, który nie ma drogi na skróty. Przerwanie coachingu także nie przyniesie spodziewanych rezultatów, ponieważ nieutrwalanie nawyków spowoduje ich wykasowanie z podświadomości.

Redakcja PlanetaFM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.