Wypowiedzenie umowy OC – kiedy możesz go dokonać?

Zakup ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdej osoby, która jest właścicielem samochodu. Umowa z ubezpieczycielem podpisywana jest najczęściej na 12 miesięcy, jednak istnieją pewne okoliczności, w których możliwe jest wypowiedzenie umowy OC przed upływem tego okresu.

Kiedy możesz wypowiedzieć umowę OC?

Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest w następujących przypadkach:

 1. Kupiłeś ubezpieczenie OC, jednak zapomniałeś zrezygnować z poprzedniej polisy, która została automatycznie przedłużona na kolejnych 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy OC w takiej sytuacji nie stanowi żadnego problemu. Powinieneś niezwłoczne złożyć wypowiedzenie poprzedniej polisy oraz opłacić składkę za okres, w którym obowiązywała po jej przedłużeniu.
 2. Chcesz wykupić nową polisę u innego ubezpieczyciela, ale nie chcesz czekać do zakończenia obecnej umowy. W pierwszej kolejności konieczne jest złożenie wypowiedzenia aktualnej umowy, a następnie wykupienie nowego OC najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy.
 3. Zawarłeś umowę z ubezpieczycielem telefonicznie lub przez Internet. W przypadku zawarcia umowy na odległość wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w ciągu 30 dni od daty jej podpisania. Konieczne jest jednak opłacenie składki za okres, w którym obowiązywała. Nie możesz wypowiedzieć umowy, jeżeli w trakcie tych 30 dni doszło do szkody z ubezpieczenia OC.
 4. Kupiłeś używany samochód z aktualną polisą OC. W takim przypadku nie masz obowiązku opłacania ubezpieczenia OC do końca trwania umowy u obecnego ubezpieczyciela. Możesz złożyć wypowiedzenie umowy OC i wykupić nową polisę.
 5. Twój samochód został skradziony. Po wyrejestrowaniu pojazdu w urzędzie komunikacji musisz przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu, które otrzymasz w urzędzie oraz złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu. W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki OC od daty wyrejestrowania danego pojazdu.
 6. Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest również w przypadku jego całkowitego zniszczenia, np. podczas wypadku lub poważnej awarii. Po wyrejestrowaniu samochodu w urzędzie komunikacji konieczne jest przedstawienie ubezpieczycielowi zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu, jak również złożenie oświadczenia o wyrejestrowaniu samochodu, którego wzór znajdziesz na stronie internetowej ubezpieczyciela. Otrzymasz także zwrot składki OC, który naliczony zostanie od daty wyrejestrowania pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC – główne zasady

 • Polisę OC należy wypowiedzieć w formie pisemnej, która opatrzona będzie Twoim własnoręcznym podpisem.
 • Wypowiedzenie umowy OC musi zawierać informacje takie jak:
  • dane właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres, numer PESEL),
  • numer wypowiadanej polisy,
  • dane ubezpieczyciela (nazwa, adres),
  • dane pojazdu (numer rejestracyjny, itd.),
  • powód złożenia wypowiedzenia ubezpieczenia OC.
 • Masz do wyboru kilka form dostarczenia dokumentu ubezpieczycielowi:
  • osobiście w oddziale firmy,
  • osobiście podczas spotkania z agentem,
  • wysyłając list polecony na adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
  • wysyłając skan wypowiedzenia za pomocą poczty elektronicznej.
 • Polisę OC należy wypowiedzieć najpóźniej 1 dzień roboczy przed zakończeniem jej obowiązywania. Datą obowiązującą jest data osobistego złożenia wypowiedzenia u ubezpieczyciela, nadania listu poleconego lub wysłania wiadomości e-mail.

W przypadku wątpliwości związanych z wypowiedzeniem umowy OC skontaktuj się z przedstawicielem Twojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, który z pewnością udzieli Ci niezbędnych informacji.

Redakcja PlanetaFM