Zakładanie firmy – co musisz wiedzieć?

Jak wygląda zakładanie firmy w Polsce?

Do niedawna zakładanie firmy kojarzyło się ze skomplikowanym biurokratycznym procesem wymagającym odstania długiego czasu w kolejkach w różnych urzędach. To już jednak przeszłość – teraz można założyć firmę w jednym okienku albo nie wychodząc z domu. Wystarczy wypełnić wniosek w Internecie oraz dołączyć do niego stosowne formularze, także wypełnione online.

Formularz CEIDG

Zakładanie firmy zaczynasz od wejścia na stronę internetową firma.gov.pl, gdzie możesz online wypełnić formularz CEIDG. Aby móc złożyć wniosek online, potrzebujesz jednej z form weryfikacji internetowej:

  • Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem,
  • Profilu zaufanego ePUAP, który można łatwo założyć, jeśli ma się bankowość internetową współpracującego z ePUAP banku lub załatwić to w urzędzie,
  • Podpis osobisty określony w przepisach o dowodach osobistych lub inna forma weryfikacji akceptowana przez CEIDG.
  • Najprościej i najszybciej jest uzyskać profil zaufany, który pozwoli składać nie tylko formularz CEIDG, ale też załatwiać wiele innych spraw urzędowych online.

Zmiany i korekty w formularzu

Jeśli przedsiębiorca pomyli się w formularzu CEIDG, zostanie o tym poinformowany. Może od razu dokonać korekty, także internetowo. Późniejsze wszelkie zmiany w profilu firmy, jak adres, numer konta, nazwa, a także zawieszenie działalności i jej odwieszenie, zgłasza się tym samym formularzem CEIDG przesyłanym online do urzędu.

Kody PKD

W formularzu CEIDG istotną rolę odgrywają kody określające rodzaj działalności gospodarczej, tak zwane kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Można ich wpisać nielimitowaną liczbę. Kodów szukaj na stronie: http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd.

Księgowość firmy

Przed wypełnieniem formularza, znajdź biuro rachunkowe lub wybierz aplikację internetową, która będzie pomagać ci w księgowości. We wniosku należy bowiem podać nazwę i adres biura rachunkowego. Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji, zawsze te dane możesz podać później. Nie ma takiej konieczności w przypadku, gdy zdecydujesz się na samodzielne prowadzenie dokumentacji rachunkowej.

Forma opodatkowania

Formularz zawiera dział, w którym trzeba określić formę opodatkowania działalności. Przedsiębiorca może zadeklarować:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej; progi podatkowe wynoszą 18% dla dochodu powyżej 85 528 złotych, pomniejszoną o kwotę wolną od podatku 3 091 zł oraz 32% dla nadwyżki ponad 85 528 złotych dochodów plus 14 839,02 złotych,
  • Opodatkowanie podatkiem liniowym wynoszącym 19%, niezależnie od wysokości dochodów,
  • Opodatkowanie kartą podatkową, czyli naliczenia podatku od wysokości przychodów, bez uwzględniania kosztów; dostępne tylko dla niektórych branż,
  • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli uiszczanie podatku od przychodu całościowego, niepomniejszonego o koszty zgodnie ze stawkami 3%, 5,5%, 8,5&, 17% lub 20%; stawki zależne od rodzaju działalności, nie każdy rodzaj działalności może być opodatkowany ryczałtem.

Forma opodatkowania jest ważna do końca roku podatkowego, potem można ją zmienić na inną.

Sposób naliczania zaliczek

Wybranie formy opodatkowania to nie koniec decyzji dotyczących podatku dochodowego – przedsiębiorca musi wskazać, jaki wybiera sposób naliczania zaliczek na podatek. Do wyboru jest forma miesięczna lub kwartalna, czyli odprowadzania podatku co miesiąc lub raz na kwartał.

Deklaracja VAT

Złożenie formularza CEIDG nie czyni przedsiębiorcy czynnym płatnikiem VAT. Nie jest to zresztą obowiązkowe – można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z VAT-u i sprzedawać produkty czy usługi netto. Jeśli jednak chce się nabywać usługi i produkty po cenie netto, czyli mieć możliwość odliczenia uiszczanego podatku VAT od należnego, to trzeba zostać czynnym płatnikiem VAT. Aby tak się stało, konieczne jest złożenie druku VAT-R. Formularz VAT-R skalda się także online, dołączając go do formularza CEIDG.

ZUS

Ostatnią już ważną sprawą do załatwienia przy zakładaniu firmy, jest zgłoszenie się do ZUS-u. Przedsiębiorca jest zarówno płatnikiem jak i ubezpieczonym, jako właściciel firmy. Jeśli ma się życzenie skorzystać z ulgi na start lub poza prowadzeniem firmy jest się zatrudnionym na umowę o pracę za co najmniej minimalne wynagrodzenie, to należy złożyć druk ZZA. W pozostałych przypadkach, także przy chęci opłacania małego ZUS-u, należy złożyć ZUA. Przy rejestracji członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, konieczne jest złożenie dodatkowo formularza ZCNA. Wszystkie druki można wysłać internetowo razem z CEIDG-1.

Redakcja PlanetaFM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *