Jaką formę opodatkowania wybrać?

Każdy przyszły przedsiębiorca, podczas uzupełniania danych w CEiDG na etapie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, musi wybrać określoną formę opodatkowania. W trakcie wypełniania druku warto znać założenia poszczególnych form, ich wady oraz zalety. Dzięki temu, będziemy mieć pewność, że podjęta decyzja jest odpowiednia, a konkretna forma opodatkowania, dopasowana do charakteru naszej firmy. Jeśli mamy wątpliwości w tej kwestii, warto skorzystać z usług doradczych jakie oferuje biuro rachunkowe.

Rozliczanie według skali podatkowej (zasady ogólne)

To zdecydowanie najbardziej popularna forma rozliczania się. W tym przypadku mamy do czynienia z opodatkowaniem dochodu. Co warto wiedzieć na jego temat?

 • Przedsiębiorcy, których dochody nie przekraczają kwoty 85 528 zł rocznie płacą podatek w wysokości 17%.
 • Jeśli roczny dochód przekracza tę kwotę, przedsiębiorca płaci podatek w wysokości 14 539 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.
 • W obu przypadkach obowiązuje kwota zmniejszająca podatek.
 • Jeśli zdecydujemy się na taką formę rozliczenia, biuro rachunkowe będzie prowadzić dla nas księgę przychodów i rozchodów, gdzie ewidencjonowane są wszystkie przychody i wydatki.
 • Ogromną zaletą skali podatkowej jest możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych.

Podatek liniowy

Ta forma rozliczania zajmuje drugie miejsce pod względem popularności. Co warto wiedzieć na jej temat?

 • Przedsiębiorca płaci podatek od dochodu w wysokości 19%, niezależnie od zarobków.
 • Prowadzi księgę przychodów i rozchodów.
 • Niestety w tym przypadku nie ma możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Taka forma rozliczenia jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dotyczy tylko wybranych przedsiębiorców, a mianowicie tych, którzy uzyskują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, nieprzekraczający 250 000 euro.

 • W tym przypadku podatek nalicza się od przychodu, w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17% lub 20%, w zależności od charakteru działalności.
 • W artykule 8. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym znajdziemy informację o działalnościach, które nie mogą skorzystać z tej formy opodatkowania.
 • Nie możemy obniżyć przychodów o koszty podatkowe.

Karta podatkowa

To ostatnie dostępne rozwiązanie, mające postać zryczałtowanej formy opodatkowania.

 • Nie jest w żaden sposób powiązane z zarobkami przedsiębiorcy, a zależy m.in. od rodzaju działalności, zatrudnienia oraz liczby ludności w miejscowości gdzie jest prowadzona działalność. Wysokość podatku jest ustalana przez urząd skarbowy.
 • Dotyczy wyłącznie branż określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Jest to najbardziej uproszczona forma opodatkowania.

Jeśli nie wiemy jakie rozwiązanie będzie dla nas najbardziej korzystne, warto skorzystać z usług jakie oferuje biuro rachunkowe i poprosić o poradę.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Sygnum – Biuro Rachunkowe z Warszawy.

Redakcja PlanetaFM