Karta Podatkowa – Co to jest? Jak się rozliczać?

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Właściciel korzystający z karty podatkowej nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a rozliczenia podatku są niezwykle proste.

Kiedy korzystanie z karty podatkowej jest opłacalne?

Karta podatkowa jest opłacalnym rozwiązaniem dla firm, które zatrudniają jedynie kilku pracowników albo w przypadku osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który oblicza go na podstawie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której taka firma funkcjonuje. Z racji tego, że taka forma opodatkowania nie jest zależna od dochodu, to jest korzystną dla firm, które osiągają wysokie dochody.

Dla kogo karta podatkowa?

Niestety ale nie każdy może korzystać z karty podatkowej. Osoby i rodzaje działalności, które mogą być rozliczanie w ten sposób są określone w Ustawie o o zryczałtowanym podatku dochodowym. Są to przykładowo podatnicy prowadzący działalność gospodarczą:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych.

Kiedy można skorzystać z karty podatkowej?

Ustawa określa również przypadki w których można używać karty podatkowej. Są to sytuacje, w których:

 • podczas prowadzenia działalności gospodarczej nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba, że są to usługi specjalistyczne (czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące),
 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych, o mocy oddawanej do 5 000 kilowatów, a także wytwarzanie biogazu,
 • gdy przychody są osiągane z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o charakterze podobnym,
 • gdy nie są wytwarzane wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,
 • gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na terytorium kraju.

Redakcja PlanetaFM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *