Urlop na żądanie – jak go właściwie wykorzystać?

Urlop na żądanie i jego instytucja jest uregulowany prawnie. Jest sposobem na wzięcie dni wolnych w momencie, kiedy wydarzy się coś niespodziewanego.

Kiedy można ubiegać się o urlop na żądanie?

Urlop na żądanie jest uzasadniony w momencie, kiedy przydarzy się coś nagłego. Przykładami takimi może być tragedia w rodzinie, awaria samochodu albo inne wydarzenie wymagające obecności właściciela. Nie ma w przepisach sytuacji wyszczególnionych, są one jedynie określone, jako nagłe i losowe. Wpływa to na to, że można zażądać takiego urlopu nawet w błahych sytuacjach, co z kolei nie jest równoznaczne z tym, że urlop taki zostanie udzielony.

Jak uzyskać urlop na żądanie?

Aby uzyskać urlop konieczne jest wystosowanie żądania w stronę pracodawcy. Pracodawca z kolei ma obowiązek udzielenia urlopu przy czym łączny wymiar urlopu na żądanie nie może przekroczyć 4 dni w roku kalendarzowym, a żądanie musi być złożone najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak przed godzinom planowego rozpoczęcia pracy. Wtedy urlop taki trwa od momentu udzielenia zgody pracodawcy przez maksymalnie cztery dni. Oczywiście pracownik może chcieć skrócić ten okres i nie przyjść przykładowo jeden dzień do pracy.

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Warto wiedzieć o tym, że nie jest wcale powiedziane, że pracodawca musi na taki urlop się zgodzić. Jeżeli nieobecność pracownika mogłaby zaszkodzić ciągłości pracy w firmie czy zakładzie albo zaistnieje ważna, wcześniej nieprzewidziana sytuacja w pracy, to pracodawca może odmówić udzielenia urlopu. Jeżeli więc przykładowo w firmie jest zbyt mało pracowników i nieobecność jednego mogłaby wywołać poważne straty pieniężne, to pracodawca ma prawo nie zgodzić się udzielić urlopu takiej osobie. Nie może być tak, że urlop odbędzie się kosztem pracodawcy. Tak więc często jest tak, że udzielenie urlopu jest uzależnione jedynie od dobrej woli pracodawcy, a nie wynika z przepisów. Powód nie udzielenia takiego urlopu można sobie wymyślić na poczekaniu.

Urlop na żądanie wlicza się w podstawowy urlop wypoczynkowy

Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że urlop na żądanie może być udzielony jedynie osobie, której jeszcze przysługuje urlop wypoczynkowy. Ponadto dni takiego urlopu są od niego odliczane. Jeżeli więc ktoś chce zdecydować się na dzień wolny, to musi liczyć się z tym, że następnie dni te zostaną mu odjęte z podstawowego urlopu. Nie są to więc dni dodatkowe przysługujące pracownikom, co jest w pewnym sensie uzasadnione. Jakby dni te można było brać bez żadnych konsekwencji, to pracownicy wymyślaliby sobie powody, aby otrzymać płatny, czterodniowy urlop.

Podsumowując można powiedzieć, że instytucja urlopu na żądanie jest przydatna jedynie w momencie, kiedy sytuacja jest bardzo ważna. W przeciwnym przypadku branie dnia wolnego jest bezsensowne, ponieważ zostanie on odliczony od urlopu wypoczynkowego. Tak więc można wziąć urlop na żądanie kosztem urlopu wypoczynkowego. Ponadto wziąć go mogą osoby, które jeszcze urlopu wypoczynkowego nie wykorzystały.

Redakcja PlanetaFM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *