Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

28 grudnia 2021 jak napisać wypowiedzenie umowy


Rynek pracy w Polsce jest bardzo dynamiczny. Pracownicy szukają lepiej płatnej posady, pracodawcy zabiegają o lepszych pracowników. Sposobem na rozwiązanie stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę – zasady ogólne

Wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. By było jednak skuteczne, musi spełniać wymogi przewidziane prawem. Przede wszystkim musi być złożone w odpowiednim terminie, który zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz sposobu rozwiązania stosunku pracy. Po drugie druga strona powinna potwierdzić otrzymanie wypowiedzenia umowy. Umowę można wypowiedzieć ustnie, telefonicznie, e-mailem lub pisemnie. Ta ostatnia opcja jest najlepsza, na umowie powinna znaleźć się data potwierdzenia złożenia wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, by było poprawne?
Przede wszystkim musi zawierać dane osoby wypowiadającej i strony przeciwnej, miejsce i datę złożenia, tryb wypowiedzenia oraz przyczyny, dane dotyczące umowy o pracę oraz obowiązujący okres wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę – pracownik

Pracownik ma prawo wypowiedzieć pracodawcy każdą umowę, zarówno to zawartą na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Do wyboru ma trzy możliwości:

– za porozumieniem stron,
– z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
– w trybie natychmiastowym.

W przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron nie ma konieczności przestrzegania okresu wypowiedzenia, obie strony mogą ustalić dogodny dla siebie termin rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jego długość zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Pracownik może rozwiązać także umowę w trybie natychmiastowym, następuje to w przypadku naruszenia zasad umowy przez pracodawcę. Najczęściej ma to miejsce w przypadku naruszenia zasad BHP, nie wypłacania wynagrodzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę – pracodawca

Pracodawca również ma prawo wypowiedzieć umowę pracownikowi. Może zrobić to za porozumieniem stron, z okresem wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym. W dwóch ostatnich wypadkach wypowiedzenie powinno, poza podstawowymi danymi, zawierać także uzasadnienie oraz podstawę prawną. Dodatkowo musi także zawierać informację dla pracownika o możliwości odwołania się od decyzji do odpowiedniego Sądu Pracy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, by było poprawne? Poza wymaganiami formalnymi warto zwrócić uwagą na poprawność językową, przed złożeniem wypowiedzenia warto sprawdzić jego treść. Wypowiedzenie musi być podpisane osobiście.

Redakcja PlanetaFM

Redakcja Planeta Finansów i Marketingu to zespół doświadczonych dziennikarzy, analityków i ekspertów z dziedziny finansów oraz marketingu. Każdy członek redakcji wnosi unikalne kompetencje i perspektywy, dzięki czemu tworzymy treści rzetelne, aktualne i inspirujące.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

jak napisać wypowiedzenie umowy
umowa zlecenie a urlop

Jesteś zainteresowany reklamą?

umowa zlecenie a urlop