Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Jak liczymy okres wypowiedzenia na różnych typach umów?

27 grudnia 2021 jak liczymy okresy wypowiedzenia


Wypowiedzenie umowy o pracę to sposób na rozwiązanie stosunku pracy. Złożenie wypowiedzenia wiąże się z okresem wypowiedzenia, w którym nadal należy świadczyć pracę. Jak liczymy okresy wypowiedzenia pracy? Jego długość uzależniona jest od kilku czynników.

Jak liczymy okresy wypowiedzenia – zasady ogólne

Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz od rodzaju umowy. W przypadku umów na okres próbny, czas wypowiedzenia liczony jest w dniach i tygodniach i wynosi:

– 3 dni robocze – zatrudnienie do 2 tygodni,
– 1 tydzień – zatrudnienie powyżej 2 tygodni,
– 2 tygodnie – zatrudnienie 3 miesiące.

W przypadku umów na czas określony i na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia są takie same i wynoszą:

– 2 tygodnie – zatrudnienie do 6 miesięcy,
– 1 miesiąc – zatrudnienie powyżej 6 miesięcy,
– 3 miesiące – zatrudnienie powyżej 3 lat.

W przypadku wypowiedzeń tygodniowych okres wypowiedzenia zawsze zaczyna się w niedzielę po dniu złożeniu wypowiedzenia i kończy się w sobotę.

W przypadku wypowiedzeń miesięcznych okres wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu kolejnego dnia kalendarzowego i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

Jak liczymy okresy wypowiedzenia – pracownik?

Pracownik składający wypowiedzenie umowy o pracę powinien pamiętać, że musi ono dotrzeć do pracodawcy najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca. Należy więc uwzględnić np. czas dostarczenia wypowiedzenia przez pocztę lub firmę kurierską.

Pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy w dowolnym terminie, np. 10 danego miesiąca, ale okres wypowiedzenia będzie liczony dopiero od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Inaczej będzie w przypadku wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron. Pracownik i pracodawca wspólnie ustalają najdogodniejszy termin rozwiązania umowy.

Jak liczymy okresy wypowiedzenia – pracodawca

Sposób liczenia okresu wypowiedzenia w przypadku pracownika i pracodawcy jest taki sam. Jednak pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia w dowolnym terminie. Nie może tego zrobić, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu chorobowym, urlopie macierzyńskim lub pracownica jest w ciąży. Ochronie podlegają także pracownicy, którym do emerytury zostało mniej niż 4 lata.

Jeżeli okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, to pracownikowi przysługują 2 dni płatne na poszukiwanie pracy. W przypadku wypowiedzenia 3-miesięcznego są to 3 dni.

Jak liczymy okresy wypowiedzenia umowy, by były zgodne z prawem? Przede wszystkim należy pamiętać o jego złożeniu w odpowiednim terminie i wziąć pod uwagę okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Redakcja PlanetaFM

Redakcja Planeta Finansów i Marketingu to zespół doświadczonych dziennikarzy, analityków i ekspertów z dziedziny finansów oraz marketingu. Każdy członek redakcji wnosi unikalne kompetencje i perspektywy, dzięki czemu tworzymy treści rzetelne, aktualne i inspirujące.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

jak napisać wypowiedzenie umowy
umowa zlecenie a urlop

Jesteś zainteresowany reklamą?

umowa zlecenie a urlop