Zarobki w Polsce – Jak się kształtują?

0
442
zarobki w polsce

Zarobki w Polsce są dość mocno zróżnicowane. Jednak nieprzerwanie od roku 1989 rosną. Zobacz jak kształtują się obecnie oraz jakie perspektywy czekają polaków w najbliższych latach.

Płaca minimalna

Od lat nie odnotowano podobnego wzrostu gospodarczego kraju. Polska coraz bardziej zaczyna przypominać europejskie potęgi, rozpoczynają się nawet pierwsze przebąkiwania o wprowadzaniu euro. Jednak przed nami jeszcze długa droga. Kluczem do sukcesu są natomiast: program 500+ oraz wzrost płacy minimalnej.

Zarobki uzależnione są od konsumpcji. Ponieważ dzięki społecznym dotacjom gwałtownie wzrosła, pracownicy zostali lepiej opłaceni. Za dodatkowe pieniądze mogli znów coś kupić… – tak napędza się wielki zegar Rozwoju Gospodarczego. A wraz z nim zarobki w Polsce, z każdym miesiącem idące w górę.

Zarobki w Polsce w skali roku

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w dwudzieste pierwsze stulecie sektor przedsiębiorczy wkraczał z pensją 2057 zł. Wraz z każdym kolejnym rokiem stawka ta wzrastała mniej więcej o 100 zł. Największe wzrosty odnotowano w latach 2006-2010 oraz 2014-2018. W 2017 roku płaca wynosiła już 4530 zł.

Zarobki w Polsce z miesiąca na miesiąc

Wystarczy przeanalizować sam rok 2018, by jasno przekonać się o wzroście zamożności Polaków. W styczniu średnie zarobki to 4 589 zł brutto (sektor przedsiębiorstw). Marzec, najbardziej „dochodowy” miesiąc, przyniósł 4 887 zł zysku, natomiast w czerwcu płaca wyniosła 4 846 zł. Mimo to średnia płaca z drugiego kwartału jest o 113 zł wyższa od tej z pierwszego i sięga 4 813 zł.

16 województw – jedna Polska

Pensje oczywiście delikatnie różnią się w obrębie kolejnych jednostek terytorialnych. Najniższą płacę w maju 2018 roku odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, wyniosła 3 841 w sektorze przedsiębiorstw, powodem mogło być jego słabe rozwinięcie.
Mazowieckie natomiast chwali się kwotą 5 621 zł. Różnica wynosi 1 178 zł. Na pozór wydaje się to niesprawiedliwe. Jednak w rzeczywistości cały kraj odnotowuje wzrost poziomu gospodarczego. Toteż mniej zamożne województwa wzbogacają się, a te dobrze rozwinięte zdobywają coraz to nowsze sektory usług.

Płaszczyzna działania

Kolejne sektory różnią się stawkami brutto. Poniżej przytaczam oficjalne dane GUS z maja 2018 roku:

  • sektor przedsiębiorstw – 4 697 PLN
  • przemysł – 4 709 PLN
  • przetwórstwo przemysłowe – 4 535 PLN
  • budownictwo – 4 775 PLN
  • handel, naprawa pojazdów samochodowych – 4 398 PLN
  • transport i gospodarka magazynowa – 4 234 PLN
  • zakwaterowanie i gastronomii – 3 432 PLN
  • informacja i komunikacja – 8 346 PLN
  • obsługa rynku nieruchomości – 4 875 PLN
  • administrowanie i działalność wspierająca – 3 388 PLN

Konsekwencje zmiany wysokości pensji

Pozytywna zmiana poziomu gospodarczego zawsze niesie ze sobą ryzyko hiperinflacji. Opozycja czasem przywołuje przykład Wenezueli, u której spadek wartości pieniądza niedługo sięgnie 1 000 000% . Na szczęście w Polsce inflacja znajduje się na poziomie około 2%. Co więcej, odnotowano delikatną tendencję spadkową w porównaniu do lat poprzednich.
Na uwagę zasługuje także zwiększenie Produktu Krajowego Brutto. W pierwszym kwartale 2013 roku jego dynamika wynosiła zaledwie 0,4 %. W czerwcu 2018 roku jest to już… 5,2%!

Reasumując: Polska coraz lepiej się rozwija! Najlepszym dowodem na to jest wzrost pensji, zmniejszenie inflacji oraz zmiana PKB. Wszystko to zasługa antydemokratycznego rządu. W sprawach
społeczno-gospodarczych stają jednak na wysokości zadania, toteż należy im się uznanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here